Nyheter - Nordland:

 • I dag kl. 18.02

  Laksegiganten anker ikke lakseskatt-avgjørelse

  Laksegiganten Mowi anker ikke lakseskatt-avgjørelsen, som ble stoppet i tingretten i april. Hordaland tingrett har avvist oppdrettsselskapet Mowis søksmål mot staten der de har anført at lakseskatten bryter med Grunnloven og EØS-reglene. Domstolen er enig i statens argument om at Mowi ikke kan gå til søksmål etter et vedtak i Stortinget, men at det må vente til de har et konkret skattevedtak å klage på, skrev NRK i april. Selskapet har valgt å ikke anke saken til lagmannsretten. Søksmålet dreide seg i all hovedsak om at Mowi mener bunnfradraget i lakseskatten på 70 millioner kroner er diskriminerende og i strid med EØS-reglene. Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland skriver i en tekstmelding til E24 at saken i tingretten var av ren prosessuell karakter om når de kan få prøvd saken om lovligheten av bunnfradraget i den nye grunnrentemodellen. – Vi har valgt å ikke anke tingrettens beslutning da det i praksis ikke vil foreligge noen beslutning fra lagmannsretten før et ligningsvedtak foreligger og vi uansett kan gå videre med søksmålet. Så dette endrer ingenting, skriver Hjetland. (NTB)

 • I dag kl. 18.00

  Politiet fraråder deltakelse på åpen dag hos MC-klubben Twin Heads i Brønnøysund

  Politiet mener dette med å arrangere åpen dag, er en velbrukt strategi av klubber i de kriminelle miljøene. – De ønsker å fremstille seg selv som snille, ufarlige og joviale, skriver politiet i Nordland. Nå advarer de folk mot å dra på åpen dag hos MC-klubben «Twin Heads» i Brønnøysund på Helgeland. – Det er et uttalt mål for politiet i Norge og for Nordland politidistrikt å hindre etablering, rekruttering og utvikling av MC-klubber som tilhører det kriminelle 1 prosent-miljøet, herunder supportere og støtteklubber, sier politistasjonssjef Roger Stangnes. Twin Heads MC har i mange år vært og er en direkte støtte og supporterklubb av Hells Angels, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding. – Politiet i Nordland tar sterkt avstand fra at Twin Heads MC reklamerer med åpen og dag ved å åpenbart forsøke å lokke barnefamilier og barn til seg med tilbud om gratis is. Alt i et forsøk på å skjule hva de som klubb i det kriminelle MC miljøet egentlig står for og hvilke verdier de støtter. NRK har tatt kontakt med Twin Heads MC. De vil ikke kommentere saken, men sier at de ikke ser noen grunn til å avlyse arrangementet.

 • I dag kl. 17.00

  Stenger E10 i flere timer

  På E10 Lødingen-Evenskjer er veien stengt på grunn av berging av lastebil. Statens vegvesen anslår at veien vil åpne ved 19-tiden.

 • I dag kl. 15.24

  Melding om gress- og lyngbrann

  Politiet har fått melding om gress- og lyngbrann ved Lyngmo i Sortland. Nødetatene er på vei til stedet, opplyser politiet på X.

 • I dag kl. 14.48

  Mistanke om ILA-virus i oppdrettsanlegg i Gildeskål

  Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegget Organic Seafarm AS i Gildeskål. Det skriver mattilsynet. De ber at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Det var Labora fiskehelsetjeneste som varslet Mattilsynet, og de planlegger nå en inspeksjon i anlegget for å ta oppfølgende prøver for at veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste diagnosen. For å begrense smittespredning er oppdrettsanlegget ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom diagnosen blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, eventuelt deler av lokaliteten.

 • I dag kl. 14.10

  Rekordlav strømpris i Nord-Norge onsdag

  Onsdag får strømkunder i Nord-Norge den laveste døgnprisen på strøm så langt i år. I snitt blir spotprisen på drøyt 5 øre per kilowattime . Det blir svært lave priser i spotmarkedet i NO3, som er Midt-Norge og NO4, som er Nord-Norge. Det viser de nyeste tallene fra Nord Pool, skriver Europower. Det har ikke vært lavere døgnpris i disse områdene på en hverdag hittil i år. I Sør-Norge er prisene høyere. I Østlandet og på Vestlandet blir døgnprisen i spotmarkedet på 50 øre/kWh onsdag. (©NTB)

 • I dag kl. 14.10

  Unge Høyre åpner for å snu om olje og gass utenfor Lofoten

  Høyres ungdomsparti åpner for å snu 180 grader i Norges mest betente oljesak, oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) Første nestleder i Unge Høyre, Håkon Snortheim, bekrefter til Nettavisen at ungdomspartiet åpner for å snu. – Unge Høyre er for vern av LoVeSe. Vi har tatt den kampen i Høyre i mange år, men tiden vi lever i endrer seg, sier han på vegne av ledelsen i partiet. Han forklarer snuoperasjonen slik: – Vi erkjenner at den sikkerhetspolitisk situasjonen gjør at vern av LoVeSe ser annerledes ut, og det vil landsmøtet diskutere. Vi er konstruktive nok til å innse at samfunnet vi lever i er et annet etter Russlands angrepskrig, sier Snortheim. Oljepolitisk talsperson i Høyre, Ove Trellevik, fortalte tirsdag at Høyre vil åpne gassfeltet Nordland 6 for olje- og gassleting. Områdene har vært stengt for leting etter olje og gass siden 2001. Unge Høyres landsmøte starter 21. juni. (©NTB)

 • I dag kl. 12.29

  Sommerværet skaper utfordringer for bøndene

  Mange gleder seg over det varme vårværet, men for bøndene på Helgeland har det blitt litt for mye av det gode. Enkelte steder er det knusktørre åkere og enger. Leder for Leirfjord Bondelag, Mads Nikolaisen sier til Isandnessjøen at det er altfor tørt og at de trenger vann. – Vi har en del overvintringsskader og når det er så tørt så vokser det ikke. Vi risikerer fôrmangel og vi trenger ei skikkelig rotbløyte, sier Nikolaisen. Lenger ut ved kysten har det kommet flere regnbyger. Glenn Johansson i Alstadhaug Bondelag sier til avisa at det ikke er kritisk tørt i kommunen ennå. Han sier det er fine forhold for våronna, men veksten blir hindret av lite vann. Så de tåler ikke tørt vær for lenge.

 • I dag kl. 12.17

  Nye krav til kildesortering av tekstiler

  Hvert år havner omtrent halvparten av brukte tekstiler i søpla. Nå må alle kommuner og bedrifter samle inn tekstilavfall, slik at dette ikke havner i restavfallet. – Det er et stort problem at det produseres, forbrukes, og kastes altfor mye klær i dag. Nå kommer det krav til kommuner og virksomheter for at tekstilavfall skal samles inn separat, og ombrukes eller materialgjenvinnes, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Fra 1. januar neste år blir det nye krav til kildesortering, separat innsamling og materialgjenvinning av tekstilavfall. I dag er det krav om at mat og plastavfall samles inn separat. Nå skal også tekstiler, glass, metall, papp og papir kildesorteres og samles inn. Målet er at mer av avfallet kan brukes på nytt eller at materialene kan gjenvinnes. De nye reglene innebærer at alle kommuner og virksomheter får en plikt til å sørge for at disse avfallstypene samles inn separat, og forberede avfallet til ombruk eller materialgjenvinning.

 • I dag kl. 11.52

  Gir 15 millioner ekstra til kriserammet Lofot-kommune

  Kommunal- og distriktsdepartementet tildeler 15 millioner kroner ekstra til oppfølging av Moskenes kommune, melder Statsforvalteren i Nordland. Det skjer etter at Moskenes kommune i vinter ba departementet om hjelp til å løse de store utfordringene i kommunen. Moskenes truet med å slå seg selv «konkurs» om de ikke fikk hjelp. Ifølge ordfører Hanna Sverdrup er kommunen bankekrott. Statsforvalter Tom Cato Karlsen er fornøyd med at Kommunal- og distriktsdepartementet vil bistå med midler. – Rekruttering av fagkompetanse er, og vil være, en stor utfordring fremover for alle kommuner. For å sikre at innbyggere og næringsliv får de tjenestene de har krav på, er det nødvendig med samarbeid på tvers av kommunegrensene i Lofoten for å skape sterke fagmiljø, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen. Statsforvalteren i Nordland har ansvaret for å følge opp at tilskuddet blir brukt i henhold til vilkårene.

 • I dag kl. 11.14

  Drakk alkohol etter ulykke – må i fengsel

  En kvinne i slutten av 40-årene må sone 15 dager i fengsel etter å ha drukket alkohol etter ei trafikkulykke. Det var i juli i fjor at kvinnen drakk alkohol kort tid etter at hun var involvert i ei trafikkulykke. Dermed brøt hun loven som slår fast at man ikke kan drikke alkohol eller innta andre berusende middel i de første seks timene etter en trafikkhendelse som man burde forstå at kunne bli etterforsket av politiet. I retten la kvinnen alle kortene på bordet. Retten slår fast at kvinnen hadde en promille på 1,76 etter ulykken. Og dømmer henne til å sone 15 dager i fengsel. Kvinnen må også ut med 30.000 kroner i bot, og må klare seg 18 måneder uten førerkort.

 • I dag kl. 10.35

  Stor økning i konkurser i april

  394 aksjeselskaper gikk konkurs i april. Fra mars til april i år er økningen på 50 prosent. Fra april 2023 er økningen på hele på 80 prosent fra 219 selskaper. Noe av økningen skyldes sannsynligvis påsken. – Påsken falt i mars i år, mens påsken i fjor falt i april. Det er derfor naturlig at en mindre andel aksjeselskap meldte inn konkurs i løpet av den måneden, sier analytiker Julie Berg i analyseselskapet Experian. De siste tolv månedene har det vært 3703 konkurser, en økning på 10,4 prosent. Økningen i antall konkurser har vært høyest i Nordland med en oppgang på 28,7 prosent. Deretter følger Møre og Romsdal (25 prosent) og Agder (22,2 prosent). Hittil i år har det vært 1338 konkurser. Dette er det høyeste antallet de siste ti årene for perioden januar-april og faktisk 21 prosent høyere enn årene under og etter pandemien. I 2017–2019 var det i snitt 1240 konkurser i perioden januar-april. I årene 2020–2023 var snittet 1110 konkurser i samme periode. (©NTB)

 • I dag kl. 10.33

  NRL: Rettskandale i Øyfjell-saken

  Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) reagerer sterkt på at det eneste skjønnsmedlemmet med reindriftskompetanse, Per Thomas Kuhmunen måtte fratre i rettsaken mellom vindkraftselskapet Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. – Etter mitt skjønn rokker denne saken reindriftsutøverens rettsikkerhet, noe som er svært alvorlig, sier leder i NRL, Inge Even Danielsen Danielsen mener at med en slik tilnærming til inhabilitetsspørsmålet i domstolene, vil ingen reineiere kunne fungere som skjønnsmenn i reindriftsaker. Han mener at det ikke en rettsstat verdig å kaste skjønnsmenn som har reindriftsbakgrunn på dør. – Det er jo nettopp de som besitter den kompetansen som domstolen selv ikke innehar, og som er nødvendig for å kunne fatte en dom som er fundamentert på et riktig faktagrunnlag og kunnskaper, sier Danielsen.

 • I dag kl. 10.33

  NRL: Rettsskandale i Øyfjellet-saken

  Loga sámegillii. Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) reagerer sterkt på at det eneste skjønnsmedlemmet med reindriftskompetanse, Per Thomas Kuhmunen måtte fratre i rettssaken mellom vindkraftselskapet Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. – Etter mitt skjønn rokker denne saken reindriftsutøverens rettssikkerhet, noe som er svært alvorlig, sier leder i NRL, Inge Even Danielsen. Danielsen mener at med en slik tilnærming til inhabilitetsspørsmålet i domstolene, vil ingen reineiere kunne fungere som skjønnsmenn i reindriftssaker. Han mener at det ikke en rettsstat verdig å kaste skjønnsmenn som har reindriftsbakgrunn på dør. – Det er jo nettopp de som besitter den kompetansen som domstolen selv ikke innehar, og som er nødvendig for å kunne fatte en dom som er fundamentert på et riktig faktagrunnlag og kunnskaper, sier Danielsen. Retten understreket i behandlingen av Kuhmunens habilitet at hans rolle som reineier ikke er grunnen til at han kjennes inhabil, men at det «utenfra kan oppfattes som» at Kuhmunen er inhabil. Kuhmunen er reineier og har vært leder for Saltfjellet reinbeitedistrikt, og har på vegne av sitt distrikt kommet med uttalelser mot utbygginger i hans distrikt. Retten påpekte også at avgjørelsen i saken om Øyfjellet kan skape presedens i saker som angår Saltfjellet, og at det også var en del av grunnen til at Kuhmunen måtte fratre. Retten vektla også at det blant meddommerne skal være kompetanse innen reindrift, og selv om varameddommer som steppet inn for Kuhmunen ikke er reineier, har han gjetet rein.

 • I dag kl. 9.49

  Kommuneekspert vil ha én regionkommune i Lofoten: – Et nasjonalt prosjekt

  De fire kommunene i fastlands-Lofoten (Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes) bør slå seg sammen og bli til én regionkommune. Det mener kommuneekspert og samfunnsforsker Geir Vinsand. Han sier Lofoten kan bli en nasjonal modellkommune, – Ja, absolutt, det er en veldig god idé. Det kan være en av våre største kommuneinnovasjoner, å lage Lofoten som én kommune. Det vil gi merverdi for innbyggere og næringsliv i Lofoten om de hadde organisert seg med én regionkommune. Ingen tvil om det. Vinstad støtter helhjerta opp om forslaget fra gründer Kjersti Eline Tønnesen Bush i Vågan, som hun kom med i forrige uke. – Jeg tror en Lofoten kommune ville være en stor fordel for alle som bor i Lofoten, både i forhold til hvordan vi framstår utad og hvordan det vil fungere i Lofoten. Det er bare maksimalt 20 kommuner i Nord-Norge som ligger sånn til geografisk at de ikke egner seg for kommunesammenslåing, sier Vinsand. Ingen av dem ligger i fastlands-Lofoten. Tvert imot så henger de fire kommunene sammen: – Det er fire kommuner på samme strengen. De har felles identitet og er fullintegrerte kommunelandskaper. Og det er egentlig flaut at den ene parten, Moskenes, ramler så til de grader i grøfta. For å få Moskenes opp av den økonomiske hengemyra, må staten bidra i sammenslåinga, mener Vinsand. – Jeg ser på Lofoten kommune som et nasjonalt prosjekt. For ikke å si et internasjonalt prosjekt. Det er veldig viktig at stat og fylkeskommune stiller opp og lager gode rammebetingelser for Lofoten kommune. NRK har tidligere vært i kontakt med ordførerne i de fire kommunene. Ingen av dem avviser debatten. Kommuneeksperten utfordrer dem til å sette seg sammen snarest. – Kommunestyrene i Lofoten burde samle seg og vedta ett Lofoten. At det skal være én standard på velferdstjenestene og på økonomistyringa i Lofoten, det er fullt mulig. Det går an å gjøre det i 2024 og bli en mulig nasjonal modellkommune, sier Geir Vinsand i Nivi Analyse.

 • I dag kl. 8.23

  Posten Bring skal frakte materiell til Forsvaret

  Posten Bring har underskrevet en transportkontrakt med Forsvaret. Avtalen gjelder transport både av militært og sivilt materiell. Avtalen skal dekke Forsvarets behov for transporttjenester i Norge, i fred og i beredskapssituasjoner, som krise og krig. – Vi har stor kapasitet, et nasjonalt nettverk av transporttjenester, høy lokalkunnskap og evne til å mobilisere på kort varsel, sier konserndirektør Erik Roth i Posten Bring. Avtalen har en varighet på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. (©NTB)

 • I dag kl. 7.37

  Høyre vil åpne gassfeltet Nordland 6

  Høyre vil åpne det omstridte gassfeltet Nordland VI, et felt som ble stengt av Stoltenberg-regjeringen i 2001 av klimahensyn. I dag kommer innstillingen til forvaltningsplanen for havområdene, en plan for norske havområder. Ove Trellevik, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Høyre, sier at vi må fjerne det politiske stoppskiltet. – Krigen i Ukraina har vist oss hvor viktig norsk gass er for europeisk sikkerhetspolitikk. For å være en stabil og troverdig energikilde til Europa må vi utvinne mer gass fra norsk sokkel. Mer gassutvinning er også viktig for utvikling av blått hydrogen i fremtiden. Det var Nettavisen som først omtalte saken. Trellevik understreker at dette ikke betyr en åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja, men at det er en videreføring av allerede tildelte lisenser. – Letelisensene på Nordland 6 er juridisk åpne, men det har vært stengt av politiske kompromisser. Vi må nå fjerne dette politiske stoppskiltet slik at næringen kan lete etter mer gass. Det er Europa avhengig av. Oljedirektoratet har sagt Nordland 6 er det mest lovende petroleumsfeltet utenfor kysten av Nordland. Nordland 6 ligger i Norskehavet utenfor den nordligste delen av Helgelandskysten og Vestfjorden. (©NTB)

 • Mandag 27. mai kl. 22.41

  Glimt stenger treningen tirsdag

  Tirsdagens trening på Aspmyra holdes stengt for media og andre skuelystne. Det skriver Glimts informasjons- og medieansvarlig, Simen Pedersen, i en pressemelding tirsdag kveld. – Vi ønsker å forberede oss i fred og ro inn mot Sandefjord-kampen, forklarer Pedersen.

 • Mandag 27. mai kl. 22.31

  Person skadet seg på topptur i Bodø – redningshelikopter rykker ut

  En person skadet seg under en topptur på Mjelletind i Bodø mandag kveld. Et redningshelikopter fra Hovedredningssentralen rykket ut til fjellet for å hjelpe vedkommende. Det bekrefter redningsleder i HRS Ørjan Delbekk til NRK. – Personen har skadet skulderen sin. Vi holder på der nå, sier han.

 • Mandag 27. mai kl. 22.13

  Melding om utforkjøring på E6 – ett felt stengt

  Politiet har fått melding om en trafikkulykke på E6 ved Ømmervatn i Vefsn kommune. Nødetatene er på vei til stedet. Et kjøretøy har kjørt av veien, skriver politiet på X. Sjåføren har kommet seg ut av bilen. Sørgående kjørefelt er stengt på grunn av ulykken, melder vegtrafikksentralen.

 • Mandag 27. mai kl. 18.36

  Hvalkjøtt fra Lofoten stoppet i japansk toll – tar saken opp på Stortinget

  Lofothval AS vil eksportere hvalkjøtt til det japanske markedet. Tollregler gjør imidlertid at kjøttet blir stoppet i tollen i Japan. Nå løfter stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim saken opp på stortinget, skriver Lofotposten. I et spørsmål til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss (Ap), skriver Høyre-profilen: «Nå står det ferskt hvalkjøtt fra Norge på tollager i Japan og hindres adgang til det japanske markedet. Hva vil regjeringen gjøre for å få ferskt hvalkjøtt fra Norge inn i Japan?» Thorheim har tidligere tatt til orde for at vi må skyte mer hval og bli bedre på å markedsføre hvalkjøttet vårt internasjonalt. Det er kun Norge, Japan og Island som driver med komsersiell hvalfangst. Dermed er Japan det eneste reelle alternativet for å få eksportert kjøttet ut av Norge, ifølge Lofotposten.

 • Mandag 27. mai kl. 15.48

  Dronepilot anmeldt etter å ha flydd nær Bodø lufthavn

  Politiet rykket mandag ettermiddag ut etter melding om en drone i nærheten av Bodø lufthavn. Dronepiloten blir anmeldt for forholdet og dronen er tatt i beslag, skriver politiet på X. Bruken av dronen fikk ikke konsekvenser for flytrafikken, ifølge politiet.

 • Mandag 27. mai kl. 15.48

  Rykker ut etter melding om drone

  Politiet opplyser at de rykker ut med patrulje etter melding om en drone i nærheten av Bodø lufthavn.

 • Mandag 27. mai kl. 15.35

  Røykutvikling i båt

  Brannvesenet rykker ut etter melding om røykutvikling i båt i Brønnøysund.

 • Mandag 27. mai kl. 14.18

  Sjømatbedrifter ønsker ekstra kvoter til trålere

  Sjømatbedriftene mener ferskfiskordningen bør endres for å få bedre tilgang på råstoff for industrien. Ferskfiskordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket. I dag er blant annet de mindre kystfiskefartøyene med i ordningen, noe som gjør at de får tildelt ekstra kvoter. Ifølge administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Holmøy Eriksson, bør trålere og konvensjonelle havfiskefartøy inkluderes i ordningen.

 • Mandag 27. mai kl. 13.43

  Får ikke øke tannlegekapasiteten for å hjelpe flere flyktninger

  I desember i fjor vedtok kommunestyret i Steigen å be Nordland fylkeskommune om å øke kapasiteten på tannlegetjenesten. Bakgrunnen var at kommunen har bosatt svært mange flyktninger, og har gjort det i stor skala siden 2022. – Det har ført til at blant annet flyktninger og andre sårbare grupper må reise til Bodø for å motta behandling. Dette fører til økte kostnader, og unødvendig stress for pasientene, som egentlig burde kunne få behandlingen lokal, mener Nav-leder Mathilde Marhaug. Men fylket sier nei, skriver Avisa Nordland. Fylkestannhelsesjef Henrik Schmidt skriver til dem at flyktninger ikke omfattes av gruppene som er listet opp i tannhelseloven. De er heller ikke blant de som Stortinget har gitt rettigheter til tannhjelp gjennom budsjettvedtak. – De må derfor oppsøke tannlege og dekke utgiftene til tannbehandling selv, er beskjeden fra fylkestannhelsesjefen.

 • Mandag 27. mai kl. 11.35

  Pause i retten: Skal vurdere habilitet på meddommer

  Loga sámegilli. Forhandlingene i Øyfjellet-saken mellom Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er ikke kommet i gang på rettens første dag. Øyfjellet Wind ba om en habilitetsvurdering av én av meddommerne i saken (i skjønnsretten omtalt som skjønnsmedlem), Per Thomas Kuhmunen. Skjønnsmedlemmene skal ha inngående kunnskap om temaet som behandles i retten, og Kuhmunen er leder for Saltfjellet reinbeitedistrikt. Kuhmunen ble oppnevnt som skjønnsdommer i februar 2022, men i ettertid har det dukket opp en konsesjonssak rundt en kraftlinje som skal bygges inne i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Øyfjellet Winds advokater, samt statsadvokaten (som er med som partshjelp i saken i og med at det er staten som har gitt konsesjonen), ville derfor ha habiliteten til Kuhmunen vurdert, ettersom utfallet i Øyfjellet-saken kan skape presedens for konsesjonssaken på Saltfjellet. De viste også til uttalelser som Kuhmunen hadde sendt på vegne av sin sak. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikts advokater mente Kuhmunen måtte være habil. De stilte spørsmål ved om ingen aktive reindriftsutøvere, i kraft av sitt yrke, kunne være skjønnsmedlemmer i skjønnsretten. Advokatene argumentere også for at uttalelsene som Kuhmunen hadde gitt var generelle og i tråd med gjeldende forvaltning fra blant annet Statsforvalteren. Retten har bebudet pause til klokken 12 med å komme med en avgjørelse. Dersom Kuhmunen blir erklært inhabil av retten, må et nytt skjønnsmedlem velges. Dersom Kuhmunen blir erklært habil, vil forhandlingene begynne når retten settes klokken 12.

 • Mandag 27. mai kl. 9.53

  Flere demonstranter utenfor rettslokalene til Øyfjell-saken

  I dag er første dag i rettssaken mellom vindkraftselskapet Øyfjellet Wind og reineierene fra Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt. I forkant av rettsaken hadde omlag 50 demonstranter møtt opp, forteller NRK sin reporter på stedet. Det er demonstranter fra blant annet Motvind, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet som vil støtte reineierene. I 2019 fikk det svensk-tyske selskapet Eolus klarsignal fra NVE til å bygge 75 vindturbiner på Øyfjellet i Vefsn. Området vindkraftanlegget ligger er i flyttleien til beiteområder som reindriftssamene benytter om vinteren. Her produserer 72 turbiner rundt 1,3 terawattimer årlig. Men dette er midt i en flyttlei for Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt. Dette er bakgrunnen for kampen mellom reindriften og Norges største vindkraftanlegg etter Fosen-saken. Saken er en såkalt skjønnssak. Dette fordi partene ikke har blitt enige om erstatning. Det er Øyfjellet Wind som har tatt saken til retten. Helgeland tingrett skal ta stilling til om Norges største vindkraftanlegg er satt opp ugyldig, og hvor mye erstattning som skal betales ut, dersom det er gyldig. Saken har blitt utsatt i to år. Tre uker er nå satt av til saken.

 • Mandag 27. mai kl. 9.17

  Dronningen skal på gratiskonsert på Keiservarden

  Dronning Sonja kommer til Bodø 4. til 6. juni for å dele ut pris til de tre vinnerne av årets Queen Sonja Print Award (QSPA) kommer til Bodø. Prisutdelingen skjer på Keiservarden onsdag ettermiddag 5. juni. Kari Bremnes og Mari Boine er blant artistene som opptrer når dronning Sonja skal dele ut priser på byfjellet i Bodø. Fra Bodø kommer bandet Elsk og Thea Mayer, pluss kvartetten Spire som Nordland Musikkfestuke står bak. Direktør for QSPA, Trude Gomnæs Ugelstad, lover et bredt og variert program på toppen av byfjellet i Bodø. – I forkant av utdelingen ønsker vi å invitere byens befolkning til en vandring til Keiservarden, sammen med H.M. dronningen, DNT og våre gode samarbeidspartnere. Dette blir en fantastisk aften med kunst og musikk med flere nordnorske artister som vil opptre. Utdelingen er åpen for alle og de 1.000 første som kommer vil få en spesialdesignet pin som et minne, forteller hun.

 • Mandag 27. mai kl. 9.00

  Politiet rykket ut for å stoppe stjålet bil

  Mandag morgen ble flere politibiler ble observert i full fart i Bodø. Mads Bernhoft, operasjonsleder hos Nordland politidistrikt opplyser til Avisa Nordland at de har fått stoppet en bil. – Vi har fått stanset en fører. Bilen er stjålet, og fører skal ikke ha tilknytning til eier, sier Bernhoft. – Det var en udramatisk stans. Vi la en politibil framfor og en bak, slik at vi fikk stoppet bilen, sier Bernhoft. Føreren i bilen var heller ikke gammel nok til å ha førerkort, legger han til.

 • Mandag 27. mai kl. 8.46

  – Trakassering av ferjemannskap fra reisende er et stort problem

  Statens vegvesen mottar stadig informasjon om at reisende trakasserer ferjemannskap – i form av både utskjelling og påkjørsler. – Vi har et mål om at vår virksomhet skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade, og vi ser alvorlig på denne type hendelser, sier Solveig Skogseth-Braathen på ferjeavdelingen i Statens vegvesen i en pressemelding. Hun sier at de har hatt dialog med ferjeoperatørene om konkrete tiltak. I tillegg har de laget en kampanjefilm med mål om å forebygge de nevnte handlingene. – Vår intensjon med kampanjen er å fremme bevisstheten rundt egen trafikantatferd når man reiser med ferje. Vi ønsker å tydeliggjøre arbeidet som ferjemannskapet utfører, og hvem de utfører dette for, sier Skogseth-Braathen. – Ferjemannskapene sørger for at du kommer trygt frem. La dem være trygge på jobb, legger hun til.

 • Mandag 27. mai kl. 7.53

  Færre nordlendinger mener klimaendringene er den største utfordringen i samfunnet

  Det viser en undersøkelse gjort av bankene i SpareBank 1-alliansen. To år på rad har de undersøkt holdninger og handlinger knyttet til bærekraft blant kommuner, bedrifter og privatpersoner i hele Norge. Totalt har 6089 privatpersoner, 1718 bedriftsledere og totalt 253 av landets 357 kommuner svart på ulike undersøkelser, og undersøkelsen for Nord-Norge er nå tilgjengelig hos Kunnskapsbanken Nord-Norge. Sammenlignet med i fjor er det færre nordlendinger som mener klimaendringene er den største utfordringen i samfunnet. Imidlertid tar mange av innbyggerne i Nord-Norge utfordringene knyttet til klima og miljø på alvor, og mange gjør også tiltak i hverdagen for å redusere sitt eget klimaavtrykk. Nesten seks av ti nordlendinger er enige i FNs klimapanels konklusjon om at klimaendringene i stor grad er menneskeskapte. Det er likevel «bare» fire av ti som mener at eget forbruk har en betydning for klimaendringene. Dette er en nedgang fra i fjor, da drøyt fem av ti mente at eget forbruk har en betydning for klimaendringene. Sammenlignet med den øvrige befolkningen i Norge er innbyggerne i nord litt mindre bevisste på at deres forbruk har innvirkning på klimaendringene.

 • Mandag 27. mai kl. 6.28

  Helseministeren til Brønnøysund

  Til veka skal helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre besøke Brønnøysund og Bodø. Med det går han inn i spørsmåla om sjukehusstruktur på Helgeland og det omdiskuterte PCI-tilbodet i Bodø, skriv Brønnøysunds Avis. Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp), som sit i helse. og omsorgskomiteen på Stortinget, deltar på møta i både Brønnøysund og Bodø. Etter møta med partifellene i Brønnøysund onsdag kveld er det planlagt ein arbeidsmiddag med ordførarar, stortingsrepresentantar, Helse Nord og Helgelandssjukehuset.

 • Søndag 26. mai kl. 16.49

  Tidligere fiskeriminister fant naken og ukjent mann i senga

  Tidligere fiskeriminister og stortingsrepresentant for Nordland, Lisbeth Berg-Hansen, fikk sjokk da hun kom inn på hotellrommet sitt i Liverpool natt til søndag. Det skriver TV 2. Da hun og kjæresten skulle legge seg på hotellrommet fungerte ikke nøkkelkortet. De gikk ned i resepsjonen og fikk nytt. Men da de kom inn var ikke alt som det skulle. – Det første jeg så var en naken, fremmed mann som lå i senga mi. Da ble jeg ganske så hysterisk, sier 61-åringen til TV 2. De fikk en beklagelse fra hotellet og nytt rom, men etter opplevelsen hadde ikke Berg-Hansen sjans til å få sove. – Jeg lå fullt påkledd oppå senga, mens jeg så for meg scenarioet dersom jeg hadde lagt meg og var alene da denne mannen hadde kommet inn. Da hadde jeg nok fått hjertestans, sier hun.

 • Søndag 26. mai kl. 15.47

  Smell for Glimt-kvinnene - gikk på årets første tap

  Oda Stålesen sikret seieren med sin 1-0-scoring da Viking slo Bodø/Glimt i 1. divisjon i fotball søndag. Viking tok ledelsen ved Stålesen etter 33 minutters spill. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-1. Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter pause. Dermed endte kampen 0-1. Vikings Kajsa Bjerga Pettersen fikk se det gule kortet. Før møtet med Viking hadde Bodø/Glimt tatt poeng i alle kamper denne sesongen. Etter søndagens kamp er Bodø/Glimt på førsteplass på tabellen med 21 poeng, mens Viking ligger på fjerdeplass med ti poeng. Elida Beisland var kampleder på Aspmyra stadion. 476 tilskuere hadde tatt turen. 8. juni skal Bodø/Glimt møte AaFK Fortuna, mens Viking møter Øvrevoll Hosle. (©NTB)

 • Søndag 26. mai kl. 14.36

  Kjørte på bakhjulet i over 100 km/t i boligområde

  Føreren av en motorsykkel ble lørdag stanset av politiet i Gruben i Rana kommune. Vedkommende skal ha kjørt på bakhjulet i over 100 km/t. Kjøringen fant sted i en 60-sone, skriver politiet på politiet.no. – Føreren var en mann i begynnelsen av 20-årene, og kjøringen fant sted i et boligområde, forteller operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NTB.

 • Søndag 26. mai kl. 11.26

  Lastebil kjørt av veien i Leirfjord

  Søndag formiddag melder politiet i Nordland at en lastebil har kjørt av veien på Leland i Leirfjord kommune. To personer skal ha vært involvert. Det er ingen personskader, kun mindre materielle skader. Lastebilsjåføren har selv bestilt bilberging. Veien det er snakk om er fylkesvei 17. Trafikken går som normalt.

 • Søndag 26. mai kl. 8.01

  Hektisk natt for politiet i Nordland

  Lørdag kveld fikk en motorsyklist i Rana førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt på bakhjulet i over 100 km/t i en 60-sone, melder politiet i Nordland på X. I Meløy skal en person blitt anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, og fått førerkortet midlertidig beslaglagt. Flere steder i fylket har det blitt meldt om slåssing. Like før midnatt var flere personer involvert i en slåsskamp i Bodø. I følge politiet skal det ikke være snakk om peronskader. Også i de sene nattetimer har det vært urolig i Bodø sentrum. – Det har vært mange mennesker på byen og flere ordenshendelser har ført til flere anmeldelser og bortvisninger, skriver politiet. I Sortland sentrum er en person anmeldt etter en voldshendelse i kebabkø. To personer ble fraktet til legevakt med mindre skader etter en slåsskamp i Hommelstø i Brønnøy kommune.

 • Søndag 26. mai kl. 8.01

  Hektisk natt for politiet: – Slo en annen med en kebab

  I Meløy skal en person blitt anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, og fått førerkortet midlertidig beslaglagt. Flere steder i fylket har det blitt meldt om slåssing. Like før midnatt var flere personer involvert i en slåsskamp i Bodø. I følge politiet skal det ikke være snakk om peronskader. Også i de sene nattetimer har det vært urolig i Bodø sentrum. – Det har vært en del ordensforstyrrelser. Fint vær og mye folk ute, men ingen alvorlige hendelser. Vi har ingen i arresten, sier operasjonsleder Yngvar Fredriksen ti NRK. I Sortland sentrum er en person anmeldt etter en voldshendelse i kebabkø. – Politiet sto faktisk i området der. De så en som slår til en annen med en kebab. Han som fikk kebaben over øynene skalla så til han andre. Begge var godt berusa, selvfølgelig, sier operasjonslederen. To personer ble fraktet til legevakt med mindre skader etter et masseslagsmål i Hommelstø i Brønnøy kommune. Totalt skal 15 personer vært involvert i knuffinga. – Det kommer nok noen anmeldelser fra fornærmede i etterkant, sier Fredriksen.

 • Lørdag 25. mai kl. 21.43

  Søket etter Stian Hole er avsluttet

  Lørdag gjenopptok politiet søket etter 41- år gamle Stian Hole, med hjelp av frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Hole ble meldt savnet av familien to dager etter at han sist ble sett på Joker-butikken i Storjord i Hamarøy 7. juni i fjor. Han ble da lett etter med store styrker, men uten hell. Klokka ni lørdag kveld ble det nye søket avsluttet, og det uten funn. – Vi har funnet noen gjenstander som vi rutinemessig har sikret. Vi har ikke funnet savnede, dessverre, sier innsatsleder i politiet, Rolf Kristian Jensen til NRK. Gjenstandene de fant kan heller ikke på nåværende tidspunkt knyttes opp mot Hole. Men gjenstandene skal undersøkes for å sjekke om de har noe betydning for saken eller ikke, ifølge Jensen. Han sier det har vært et krevende terreng å søke i, og de rakk ikke over hele området de hadde planlagt å søke i. – Vi har på grunn av prioriteringene underveis valgt å fokusere på noen områder mer enn andre. Derfor har vi ikke fått tatt hele, men vi er godt fornøyd med dagens søk. Jensen sier de på nåværende tidspunkt ikke har planlagt flere søk. Tre personer – to menn og en kvinne i aldersgruppen 30 til 50 år – er siktet for drap eller medvirkning til drap på Hole. Alle tre har nektet straffskyld siden de ble pågrepet i november. I mars ble de tre løslatt fra varetekt, men politiet mener at verken siktelsen eller mistankegrunnlaget mot dem er svekket.